Zaproszenie do konkursu 2017-2018

WYKŁADNIA PRAWA JAKO POCHODNA ROZUMIENIA
CELU I SPOSOBU DZIAŁANIA
edycja 2017 – 2018

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” 

ogłasza nabór 

do ogólnopolskiego konkursu na pracę badawczą, której rezultatem jest przygotowanie opracowania dotyczącego: 1) przyczyn uchwalania aktów prawa powszechnie obowiązującego, 2) funkcjonalnych powiązań regulacji zawartych w wybranym akcie prawnym z innymi normami prawa oraz z normami niesformalizowanymi, 3) realnej lub prognozowanej oceny efektywności badanych rozwiązań.

Celem badań prowadzonych przez członków Stowarzyszenia jest poznanie reguł i norm ładu aksjonormatywnego w całej złożoności zjawiska, nie tylko od strony elementów sformalizowanych (norm prawnych), ale i niesformalizowanych (reguł, norm i instytucji nieformalnych). Efektem tych badań ma być poznanie celów działania człowieka – jako istoty społecznej i sposobów realizacji tych celów za pomocą instytucji prawnych i norm pozaprawnych, w szczególności na temat przesłanek i sposobów wywierania presji na przebieg postępowania legislacyjnego przez osoby indywidualne i grupy interesu.

Konkurs „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania człowieka” idealnie wpisuje się w cele badawcze FONTES. Pierwsza edycja, zakończona dużym sukcesem dowiodła, że badania naukowe prowadzone w proponowanej przez nas formule są niezwykle potrzebne i jednocześnie prawdziwie fascynujące dla samego badacza.

Druga edycja nieco różni się od pierwszej. Tym razem pozostawiamy wybór co do tematyki opracowania, objętości tekstu, a w szczególności wariantu, w jakim praca zostanie napisana. Proponujemy wariant uproszczony i zaawansowany. Dla osób zaczynających przygodę z odmiennym sposobem badania rzeczywistości prawnej polecamy w szczególności wariant pierwszy, który nie nastręcza trudności, a prowadzi niejednokrotnie do wniosków zaskakujących samego badacza.

Konkurs nie tylko dla prawników!!!

W konkursie może wziąć udział każdy, kogo interesuje geneza powstania bądź zmiany aktów prawnych. Zapraszamy nie tylko badaczy profesjonalnych, ale także studentów, którzy za pośrednictwem swoich promotorów, mogą do konkursu zgłosić swoją pracę dyplomową: licencjacką lub magisterską. Prace spełniające wymogi jakości zostaną opublikowane. Artykuły naukowe napisane w formule badawczej Stowarzyszenia mają pierwszeństwo  publikacji w czasopiśmie Przegląd Prawa Publicznego (7 pkt MNiSW).

Konkurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką niezależnie od dziedziny i dyscypliny naukowej jaką reprezentują.

W konkursie przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

W pierwszej edycji konkursu (2015-2016) pula nagród finansowych wynosiła łącznie 24.000 zł., w tym za przyznanie I nagrody – 8.000 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu umieszczonymi tutaj

Serdecznie zapraszamy