Członkowie

LISTA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA

1. Prof. nzw. dr hab. Tomasz Bąkowski, UG Gdańsk
2. Prof. nzw. Dr hab. Leszek Bielecki, WSEiP Kielce
3. Prof. nzw. dr hab. Tadeusz Biernat, KA im. A.F. Modrzewskiego
4. Prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga, Uniwersytet Zieleniogórski
5. Dr hab. Jerzy Boehlke, UMK Toruń
6. Prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki, WSIiZ Rzeszów
7. Prof. nzw. dr hab. Janina Czapska, UJ Kraków
8. Prof. nzw. dr hab. Wojciech Dadak, UJ Kraków
9. Prof. nzw. dr hab. Dorota Dąbek, UJ Kraków
10. Prof. nzw. dr hab. Piotr Dobosz, UJ Kraków
11. Dr hab. Filip Grzegorczyk, UEkon Kraków
12. Dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka, WSIZ Rzeszów
13. Prof. nzw. dr hab. Michał Kasiński, UŁ Łódź
14. Prof. nzw. dr hab. Andrzej Korybski, UMCS
15. Dr hab. Piotr Korzeniowski, UŁ Łódź
16. Prof. nzw. dr hab. Marian Liwo, WSIiZ Rzeszów
17. Dr hab. Marek Mączyński, UJ Kraków
18. Prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes, SGH Warszawa
19. Prof. nzw. dr hab. Sylwia Morawska, SGH w Warszaw
20. Prof. UJ dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz,
21. Prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik, Akad. Human. im. A. Gieysztora w Pułtusku
22. Prof. nzw. dr hab. Sławomir Patyra, UMCS Lublin
23. Prof. nzw. dr hab. Piotr Ruczkowski, WSEiP Kielce
24. Prof. nzw. dr hab. Piotr Stec, UO Opole
25. Prof. nzw. dr hab. Adam Sulikowski, UWr Wrocław
26. Prof. nzw. dr hab. Szplit Andrzej, UJK Kielce
27. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Włudyka, UJ Kraków
28. Prof. nzw. dr hab. Bartosz Wojciechowski, UŁ Łódź
29. Prof. zw. dr hab. Lidia Zacharko, UŚ
30. Prof. zw. dr hab. Halina Zięba – Załucka, URz
31. Prof. nzw. dr hab. Mariusz Załucki, KA im. A.F. Modrzewskiego
32. Dr Marta Andruszkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku
33. Dr Monika Augustyniak, KA im. A.F. Modrzewskiego
34. Dr Paweł Bała, UH-P Siedlce
35. Dr Agata Barczewska – Dziobek, URz
36. Dr Paulina Bieś – Srokosz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
37. Dr Ewa Bitner, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
38. Dr Maciej Borski, WSH Sosnowiec
39. Dr Dawid Bunikowski, Uniwersytet Finlandii Wschodniej (Itä-Suomen yliopisto)
40. Dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak, Prof. WSH Sosnowiec
41. Dr Jarosław Czerw, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
42. Dr Paweł Dąbek, UE Kraków
43. Dr Hanna Dębska, UPedagog. im. KEN Kraków
44. Dr Piotr Feczko, KA im. A.F. Modrzewskiego
45. Dr Robert Frey, WSEiP Kielce
46. Dr Damian Gil, KUL Lublin
47. Dr Magdalena Gurdek, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
48. Dr Jerzy Hejnar, UE Kraków
49. Dr Grzegorz Krawiec, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
50. Dr Anna Kociołek – Pęksa, SGH Warszawa
51. Dr Anna Korzeniewska – Lasota, UW-M w Olsztynie
52. Dr Urszula Kosielińska – Grabowska UPedagog. im. KEN Kraków
53. Dr Artur Kotowski, SN
54. Dr Beata Kucia-Guściora, KUL Lublin
55. Dr Hubert Kaczmarczyk, UJK Kielce
56. Dr Anna Kalisz, WSH Sosnowiec
57. Dr inż. Olgierd Kempa, Uniw. Przyr. Wrocław
58. Dr Olgierd Kucharski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
59. Dr Katarzyna Kurzępa – Dedo, WSIiZ Rzeszów
60. Dr Marek Lewicki, UŁ Łódź
61. Dr Agnieszka Łuczak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
62. Dr Magdalena Małecka-Łyszczek, UE w Krakowie
63. Dr Grzegorz Maroń, URz Rzeszów
64. Dr Alina Miruć, Uniwersytet w Białymstoku
65. Dr Ambroży Mituś, UE w Krakowie
66. Dr Tomasz Moll, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
67. Dr Sławomir Peszkowski, SAN Warszawa
68. Dr Władysław Pęksa, UJ Kraków
69. Dr Marcin Pieniążek, KA im. A.F. Modrzewskiego
70. Dr Zbigniew Piepiora, UWr
71. Dr Łukasz Pikuła, UJK Kielce
72. Dr Katarzyna Płonka-Bielenin, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
73. Dr Bogusław Przywora, UJ Kraków
74. Dr Mateusz Pszczyński, UO Opole
75. Dr Anna Rogacka – Łukasik, WSH Sosnowiec
76. Dr Jakub Rzymowski
77. Dr Aleksander Słysz, kancelaria doradztwa podatkowego
78. Dr Tomasz Srogosz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
79. Dr Jacek Srokosz, UO Opole
80. Dr Aleksandra Stopova – Kozioł, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
81. Dr Jarosław Storczyński, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
82. Dr Marek Stych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
83. Dr Anna Szyszka, UJK Kielce
84. Dr Tomasz Warczok, UPedagog. im. KEN Kraków
85. Dr Dariusz Wasiak, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
86. Dr Marek Woch, NFZ
87. Dr Ewa Wójcicka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
88. Dr Iwona Wróblewska, UMK Toruń
89. Dr Ewelina Żelasko – Makowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
90. Mgr Sylwia Banaś, WSIZ Rzeszów
91. Mgr Artur Bąk, WSIiZ Rzeszów
92. Mgr Patryk Bender, doktorant UJ Kraków
93. Mgr Marta Berdel-Dudzińska, WSIiZ Rzeszów
94. Mgr Daria Danecka, UŚ Katowice
95. Mgr Kamil Dobosz, UJ Kraków
96. Mgr Daniel Gawlas, kancelaria prawa podatkowego
97. Mgr Katarzyna Gorzkowska, Centrum Dialogu Obywatelskiego
98. Mgr Sławomir Gurdek, UM Tychy
99. Mgr Katarzyna Grotkowska, UŚ
100. Mgr Monika Iwaniec, doradca podatkowy
101. Mgr Łukasz Jurek
102. Mgr Aleksandra Kędzior, WSIiZ Rzeszów
103. Mgr Mirosław Machoń
104. Mgr Michał Makuch, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
105. Mgr Sylwia Mazur, WSIiZ Rzeszów
106. Mgr Dobrochna Minich, WSIZ Rzeszów
107. Mgr Joanna Niedojadło
108. Mgr Dorota Przeklasa
109. Mgr Beata Rozpędek, UŚ Katowice
110. Mgr Sabina Nowak, UŚ Katowice
111. Mgr Anna Wójtowicz-Dawid
112. Mgr Tomasz Salwa, prokurator
113. Mgr Jakub Sieradzki, WSIiZ Rzeszów
114. Mgr Izabela Skipioł, UŚ Katowice
115. Mgr Dominika Sobańska
116. Mgr Patrycja Sołtysiak, Politechnika Częstochowska
117. Mgr Anna Szafrańska, kancelaria komornika
118. Mgr Bożena Tarasiewicz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
119. Mgr Monika Tarczyńska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
120. Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa, radca prawny
121. Mgr Paweł Skoczowski, WSIiZ Rzeszów
122. Mgr Paweł Szczęśniak, UMCS
123. Andrzej Janus, student
124. Mateusz Nerka, student
125. Anna Wójcik, studentka WSIiZ Rzeszów
126. Adrian Zacharko, student