FONS

1) FONS 1 2015

2) FONS nr 1 (2) 2016

3) FONS nr 2 (3) 2016

4) FONS nr 3-4 (4) 2016

5) FONS nr 1 (5) 2017

6) FONS nr 2 _6_ 2017

7) FONS_2017 3_4_(7)

8) FONS_2018_1_8

9) Fons_czerwiec_18_R5

 

Redakcja Biuletynu Naukowo-Informacyjnego „FONS”

Redaktor Naczelny Piotr Feczko
Redaktor naukowo-techniczny dr Jakub Rzymowski
Stała współpraca: Paweł Chmielnicki, Dobrochna Mnich

Kontakt z redakcją: fons@poczta.fm

Teksty artykułów podlegają wstępnej ocenie redakcji, a potem – dwóch recenzentów. Nadsyłane recenzje książek naukowych, sprawozdania z konferencji, itd. – są publikowane po decyzji redakcji.
Zainteresowanych publikowaniem w „FONS” upraszamy o kontakt z redakcją.
Szczególnie oczekujemy na prace wykorzystujące metodykę badawczą stowarzyszenia „Fontes”
(http://fontes.wsiz.pl).