Inne

Wykaz recenzentów współpracujących z „Fons” w 2017 r.

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga
prof. nadzw. dr hab. Anna Kalisz
dr Zofia Andrykiewicz
dr Agata Barczewska – Dziobek
dr Jarosław Czerw
dr Aleksander Słysz
dr Ewelina Żelasko-Makowska