Międzynarodowa Konferencja 10-11 października 2017

Międzynarodowa Konferencja pt. Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej- dotychczasowe doświadczenia i tendencje zmian (Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends). Odbędzie się ona w ramach II Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego, w dniach 10-11 października 2017 roku w Opolu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.