Międzynarodowa Konferencja Naukowa „KIERUNKI ZMIAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ” KRAKÓW 19 czerwca 2017 r.

Fontes Pismo Konferencja