Jak zostać Członkiem

Aby zostać członkiem naszego Stowarzyszenia wypełnioną deklarację zaopatrzoną odręcznym podpisem należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie „Fontes”
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Katedra Teorii Prawa, pokój RA 243

lub
Sekretarz Zarządu
mgr Dobrochna Minich
Katedra Teorii Prawa, pokój RA 243
Można również przesłać skan deklaracji z podpisem odręcznym drogą mailową na jeden
z poniżej podanych adresów mailowych:

pchmieln@poczta.onet.pl lub fontes@wsiz.rzeszow.pl

Pobierz deklarację członkowską