Bibliografia konkursowa

WYKŁADNIA PRAWA JAKO POCHODNA ROZUMIENIA
CELU I SPOSOBU DZIAŁANIA
edycja 2017 – 2018

Podstawowa bibliografia konkursowa
(prace metodologiczne i przykładowe opracowania)

1) Paweł Chmielnicki (red.), Tomasz Bąkowski, Paweł Chmielnicki, Dorota Dąbek, Elżbieta Inglot – Brzęk, Jerzy Jaskiernia, Hubert Kaczmarczyk, Anna Kociołek – Pęksa, Andrzej Korybski, Marek Mączyński, Jerzy Menkes, Marcin Menkes, Jerzy Paśnik, Stefan Płażek, Elżbieta Sękowska – Grodzicka, Piotr Stec, Igor Styn, Piotr Uziębło „Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa”, Wyd. 1, Wyd. LexisNexis Warszawa 2014, ss. 485 [metodologia]

2) Paweł Chmielnicki „Metodyka badań nad materialnymi źródłami prawa. Część 2. Uzasadnienie i objaśnienie poszczególnych faz badań” Przegląd Prawa Publicznego nr 4/2012, s. 72-101; [metodologia]

3) Paweł Chmielnicki „Metodyka badań nad materialnymi źródłami prawa. Część 1. Podstawy” Przegląd Prawa Publicznego nr 3/2012, s. 90-101; [metodologia]

4) Paweł Chmielnicki „Identyfikacja celów i funkcji jako efekt rekonstrukcji schematu działania obejmującego rozwiązania sformalizowane prawnie” (s. 193-206) [w:] „Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa”, (praca zbiorowa pod red. M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniaka) Wyd. Temida 2 Białystok 2015, ss. 425; [metodologia]

5) Dominika Łazarz „Złowrogi cień GMO. Geneza ustawy z dnia 13 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o paszach” Przegląd Prawa Publicznego nr 3/2016, s. 96-120; [praca przygotowana w wariancie I]

6) Michał Kania „Geneza ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych” Przegląd Prawa Publicznego nr 2/2016, s. 77-97; [praca przygotowana w wariancie I]

7) Ewelina Żelasko-Makowska, Patrycja Sołtysiak „Presja grup interesu na prawodawcę na przykładzie reformy oświaty – czyli kto posłał sześciolatki do szkół?” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2016, s. 113-121; [praca przygotowana w wariancie I]

8) Elżbieta Kurzępa, Katarzyna Kurzępa-Dedo „Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych” Przegląd Prawa Publicznego nr 10/2016, s. 13-40; [praca przygotowana w wariancie II]

9) Katarzyna Grotkowska Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania na przykładzie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, druk sejmowy nr 244 z 23 stycznia 2012 r. Przegląd Prawa Publicznego nr 11/2016, s. 9-35; [praca przygotowana w wariancie II]

10) Ewelina Żelasko-Makowska, Patrycja Sołtysiak Finansowanie publiczne niepublicznych szkół dla dorosłych Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2016, s. 7-34; [praca przygotowana w wariancie II]

11) Magdalena Gurdek, Sławomir Gurdek Aktorzy kompletu normatywnego określonego ustawą o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych i ich cele działania Przegląd Prawa Publicznego nr 2/2016, s. 10-22; [praca przygotowana w wariancie II]

12) Marek Mączyński (red.) „Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy”, (praca zbiorowa pod red. ego) Wyd. Difin Warszawa 2015, ss. 329; [praca przygotowana w wariancie II]

13) Hubert Kaczmarczyk (red.) „Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich zastosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2015, ss. 240[praca przygotowana w wariancie II]

14) Agata Barczewska – Dziobek „Gminne rady seniorów – Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. WoltersKluwer 2015, ss. 257 [praca przygotowana w wariancie II]

15) Paweł Chmielnicki (red.) , „Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania”, Wyd. Difin Warszawa 2014, ss. 386 [praca przygotowana w wariancie II]