ZGŁASZANIE PRAC DO KONKURSU

Podstawowe zasady zgłaszania prac do konkursu „WYKŁADNIA PRAWA JAKO POCHODNA ROZUMIENIA CELU I SPOSOBU DZIAŁANIA edycja 2017 – 2018”

  1. w konkursie biorą udział prace opublikowane w okresie 9 czerwca 2016 r. – 9 lipca 2018 r.
  2. pracę (swoją bądź swojego podopiecznego) należy zgłosić wykorzystując Formularz zgłoszeniowy
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić dla każdej pracy konkursowej z osobna. W przypadku wykonania pracy konkursowej przez zespół, wypełnia on jedno zgłoszenie.
  4. Zgłoszenia (wraz z tekstem artykułu) należy nadsyłać drogą mailową na adres fontes2018@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, Katedra Teorii Prawa, pokój 243
  5. termin zgłoszenia do konkursu to 10 lipca 2018 r. – NIE LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO, ale FAKTYCZNE DOSTARCZENIE PRACY
  6. studenci, których praca zgłaszana jest do konkursu winni wypełnić oświadczenie
  7. w konkursie oceniane są teksty napisane w języku polskim. Jeżeli praca konkursowa sporządzona została w języku innym niż polski, do konkursu zgłaszana jest tłumaczenie pracy na język polski.