Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu
prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki (WSIiZ Rzeszów)

Wiceprezesi Zarządu
dr hab. Jerzy Boehlke (UMK Toruń)
dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak (WSH Sosnowiec)
prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
dr Ewelina Żelasko-Makowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Sekretarz Zarządu
mgr Dobrochna Minich (WSIiZ Rzeszów)

Skarbnik
dr hab Piotr Dobosz (UJ Kraków)

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (WSIiZ Rzeszów)

Zastępcy przewodniczącej
dr Anna Kociołek-Pęksa (SGH)
dr Maciej Borski (WSH Sosnowiec)
dr Hubert Kaczmarczyk (UJK Kielce)
dr Łukasz Pikuła  (UJK Kielce)
mgr Sylwia Banaś (WSIiZ Rzeszów)
dr Katarzyna Kurzępa-Dedo (WSIiZ Rzeszów)

Sekretarz Komisji Rewizyjnej
mgr Beata Rozpędek (UŚ Katowice)

III Zjazd Kraków ZARZĄD Sprawozdanie z posiedzenia

Protokół Komisji Rewizyjnej

V Zjazd Sosnowiec ZARZĄD Sprawozdanie z posiedzenia