III Zjazd Kraków 2014

Tekst: dr Zbigniew Piepiora
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Naukowcy na Kopcu Kościuszki w Krakowie

Wrześniowe zjazdy Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” powoli stają się tradycją. III Zjazd miał miejsce w dniach 27-28 września 2014 r. w Krakowie.

Wydarzenie odbyło się na terenie Kopca Kościuszki, który jest jednym z czterech krakowskich kopców. Symbolizuje wolność i niepodległość. Został usypany na Wzgórzu bł. Bronisławy przez Naród Polski w latach 1820-1823 ku czci gen. Tadeusza Kościuszki – bohatera wojny o niepodległość USA, uczestnika wojny w obronie Konstytucji 3-go Maja, Naczelnika Insurekcji.W latach 1850-1854 Austriacy obudowali Kopiec Kościuszki cytadelowym fortem. Obecnie, po rewitalizacji, w Zabytkowej Kurtynie I-V Południowej w Forcie nr 2 „Kościuszko” utworzono Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne im. Tadeusza Kościuszki.

III Zjazdowi Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” towarzyszyła interdyscyplinarna konferencja naukowa pn. „Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – konsekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna”. Wydarzenie uroczyście otworzył prof.nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki, WSIiZ Rzeszów, Prezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Następnie głos zabrał dr hab. Piotr Dobosz, UJ, prof. nzw. PWSZ w Tarnowie, Skarbnik Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, który przywitał także uczestników przybyłych z różnych stron Polskiw imieniu prof. dr hab. nzw. Mieczysława Rokosza, Prezesa Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Potem wystąpiła Pani Katarzyna Szepelak, Przewodnicząca Koła Naukowego – Sekcji Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ.

Celem konferencji było wypełnienie luk dotyczących roli  w społeczeństwie sformalizowanych prawnie bodźców (korzyści i kosztów) w badaniach naukowych i integracja wysiłków przedstawicieli różnych dyscyplin z obszaru nauk społecznych.

Sesje prowadzili: dr hab. Piotr Dobosz,UJ, prof. nzw. PWSZ w Tarnowie, dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS,dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz,prof. UJ, dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ.

W dyskusji głos zabrali: prof. nzw. dr hab. Adam Sulikowski, prof. nzw. dr hab. Andrzej Korybski, prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. nzw. dr hab. Piotr Dobosz, dr hab. Marek Mączyński, dr hab. Filip Grzegorczyk,dr Jacek Srokosz, dr Przemysław Kaczmarek, dr Maciej Borski, dr Marta Andruszkiewicz, dr Leszek Bielecki, dr Marian Liwo, dr Anna Kociołek-Pęksa, dr Jerzy Hejnar, dr Jakub Rzymowski, dr Ewelina Żelasko-Makowska, dr Zbigniew Piepiora, dr Hong Yang, dr OluwatosinIjabadeniyi, dr Monika Augustyniak, dr Agata Barczewska-Dziobek, dr Tomasz Moll, dr Katarzyna Płonka-Bielenin, dr Piotr Ruczkowski, dr Aleksander Wolski, dr Jarosław Czerw, dr Marek Stych, dr Bogusław Przywora, dr Paweł Jabłoński, dr Urszula Kosielińska-Grabowska, dr Grzegorz Maroń, dr Aleksandra Stopová-Kozioł, dr Sławomir Tkacz, mgr Daria Danecka,mgr Piotr Feczko, mgr Jakub Sieradzki, mgr Łukasz Górski, mgr Beata Rozpędek, mgr Anna Wójtowicz-Dawid, mgr Marcin Wróbel, Anna Wójcik.

Podczas dyskusji zastanawiano się nad: brakiem badań prawników nad prawem jako systemem utrwalanym za pomocą nagród; sposobem, w jaki społeczeństwo buduje lojalność jednostki wobec systemu; prawem jako systemem bodźców nakłaniających do przyjęcia postawy kooperacyjnej;źródłami bodźców opisanych prawem.

Konferencji towarzyszyło zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Odbyło się także Walne Zebranie Członków tej organizacji. W trakcie zebrania podjęto decyzję o uruchomieniu m.in. dwóch nowych, dużych projektów badawczych pn. „Sankcje i gratyfikacje w prawie” (P9) oraz „Kariera zawodowa nauczyciela akademickiego w Polsce” (P10). Ustalono, że kameralne seminaria „Fontes”, które w minionym roku odbyły się w Sosnowcu, Krakowie, Częstochowie, Rzeszowie i Kielcach,  będą kontynuowane w 2015 r.Na początku września przyszłego roku, we Wrocławiu odbędzie się także IV Zjazd Stowarzyszenia. „Fontes” będzie go współorganizować z Critical Legal Studies (międzynarodowa organizacja naukowa). Zjazdowi będzie towarzyszyć międzynarodowa konferencja naukowa, na którą organizatorzy już dziś serdecznie zapraszają.